خالص سازی ـ طرح کدخدا برای ساکت کردن مکتب‌خانه

آخوند رئیسی ـ ۱۵شهریور۱۴۰۲

اساتید مورد احترام ما هستند اساتید سرمایه‌های کشورند، شأن و جایگاه اساتید محفوظ است

جریان تصفیه استادان دانشگاهها هم‌چنان ادامه دارد

سایت حکومتی رویداد ۲۴ ـ ۸شهریور۱۴۰۲

شریعتمداری گفت: «این چند به‌اصطلاح استاد، نه فقط از اغتشاشات حمایت کرده‌اند، بلکه با اغتشاشگران همراهی و همکاری علنی نیز داشته‌اند».

خامنه‌ای می‌داند دانشگاه یکی از مهمترین کانون‌های شورش در ایران است.

او در حال حذف و تصفیه هر کسی است که اندک زاویه‌یی با ولایت فقیه داشته باشد.

جعفرزاده‌ایمن‌آبادی عضو پیشین مجلس ارتجاع

ایمن‌آبادی گفت: جریان «خالص‌سازی» اکنون به جریان «مخلص‌سازی» تبدیل شده!

این روند فرارتر از دانشگاهها حتی به نیروهای انتظامی هم رسیده است!

اما خامنه‌ای و نظامش نمی‌توانند با حذف معترض، علت اعتراض را از بین ببرند.

با پاک کردن ناراضی از صحنه، اصل مسأله یعنی علت نارضایتی از بین نمی‌رود.

آیا علی‌رغم این تصفیه‌ها چشم‌اندازی جز سقوط در انتظار دیکتاتوری ولایت فقیه است؟

لطفا به اشتراک بگذارید: