رئیسی گفت: دشمن به‌دنبال آن است که یک تصویر غیرواقعی از ما ارائه کند!

دوشنبه شب ۲۸شهریور، رئیسی جلاد، در سمت رئیس‌جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران، طی سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد، رکورد جدیدی در وقاحت از خود به‌جا گذاشت. جلاد قتل‌عام در حالی که خروش ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت، علیه حضور او در مقر ملل متحد، در نیویورک طنین‌افکن بود و در حالی که فراخوانهای جهانی برای محاکمهٔ او به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، در دنیا انعکاس یافته، به‌عقده‌گشایی علیه مجاهدین که این داغ را بر پیشانی او و رژیم ضدبشری آخوندها نهاده‌اند پرداخت و گفت: «برخی از کشورهای اروپایی باید پاسخ بدهند که چرا به‌پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی که تاکنون بیش از ۱۷هزار نفر را ترور کرده‌اند تبدیل شده‌اند؟».

به‌زعم این جلاد، در اروپا و آمریکا و در همه جا باید چوبه‌های دار و جراثقال برای اعدام مجاهدین و هواداران و دادخواهان شهیدان برپا کنند تا رژیم ضدبشری راضی شود؛ والا مشکل اصلی رژیم به‌قوت خود باقیست.

لطفا به اشتراک بگذارید: