سالگرد ۵مهر ۱۳۶۰: روزی که بت خمینی شکست!

شعار «مرگ بر خامنه‌ای» یا «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، یکی از شعارهایی است که تمایل قاطبه‌ٔ مردم ایران را برای سرنگونی توتالیتاریسم دینی خاطرنشان می‌کند. تولد این شعار و راهیابی آن به اقبال عمومی، محصول عبور از یک فرایند پیچیده و توأم با رزم‌آوریها، جان‌فشانی‌ها و بن‌بست‌شکنی‌های بسیار بوده است.

رژیم مبتنی بر سلطنت مطلقه‌ٔ فقیه بسیار کوشیده است شخص خامنه‌ای و سلطنت او را خط قرمز خود قرار داده و برای آن تقدس و الوهیت بتراشد. تقدیس‌کنندگان ولایت فرعونی فقیه کار را به جایی رسانده بودند که با طرح بحثی به نام «ولایت تکوینی» مدعی ولایت خمینی و سپس خامنه‌ای بر «جمادات و نباتات»! نیز بودند. چنین هیولای بی‌شاخ و دم و پیچیده شده در زرورق تقدس را در تظاهرات ۵مهر ۱۳۶۰ ملیشیاهای مجاهد خلق از ماه به چاه و از عرش بر فرش کشیدند. آنها در حالی این ناممکن را ممکن کردند که خمینی هم الوهیت و تقدس شرعی را داشت، هم کاریسمای رهبری یک انقلاب ربوده‌شده و هم سلطنتی مطلقه و بی‌چون و چرا را.

لطفا به اشتراک بگذارید: