افشا شد: شبکه نفوذ خامنه‌ای در دستگاه رابرت مالی

سه‌شنبه ۴ مهرماه به‌طور همزمان سایت سمافور در آمریکا و شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال عملیات نفوذ رژیم ایران و شماری از مأموران نفوذی آن را افشا کردند. در این افشاگری تکان‌دهنده و بزرگ برملا شد که چگونه رژیم آخوندی از طریق مأموران خود با عناوین ساختگی محقق و کارشناس و دانشگاهی و مشاور در ارگانهای مختلف آمریکایی نفوذ کرده و چلبیهای متعددی را برای رسیدن به اهداف شوم خود در مواضع حساس جاسازی کرده است. یکی از این مأموران جاسازی شده زنی به نام آرین طباطبایی با عنوان مضحک کارشناس امنیت هسته‌یی در

مؤسسات وابسته به هاروارد قویاً علیه مجاهدین به خدمت گرفته می‌شد. زن مزبور به‌عنوان محقق پیوسته در مورد مجاهدین هشدار می‌داد. از جمله در مقاله نشنال اینترست در ۲۲ اوت ۲۰۱۴ (۳۱ مرداد ۱۳۹۳) تحت عنوان «مواظب مجاهدین باشید».

لطفا به اشتراک بگذارید: