به نظر شما برای سرنگونی خامنه‌ای چه باید کرد؟

در سالگرد قیام و در شرایطی که رژیم آخوندی با بسیج حداکثر قوای سرکوب و اختناق تلاش می‌کرد هر حرکتی را در نطفه خفه کند، جوانان شورشگر و قیام‌آفرین و کانون‌های قهرمان شورشی با فداکاری و ضربات پی‌درپی در شهرها و مناطق مختلف میهن بر مظاهر و مراکز سرکوب و خفقان و با بردن شعارها و خواستهای قیام و شهیدان سرفراز آنها به‌میان مردم خواب دیکتاتور را آشفتند.

در شرایطی که رژیم به‌خیال خود همهٔ شهرها و خیابان‌ها را با مزدوران تا دندان مسلح، به‌اشغال خود درآورده بود، کانون‌های شورشی ۴۱۴پراتیک انقلابی را در تهران و ۴۰شهر دیگر کشور به‌انجام رساندند.

کانون‌های شورشی در شهرهای مشهد، کرج، کرمان، اراک، کاشان، کامیاران، خور (اصفهان)، رامسر، جهرم، گلپایگان و تهران طی چندین عملیات، مراکز سرکوب یا بنرها و مظاهر تبلیغاتی رژیم را به‌آتش کشیدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: