رازهمدلی ودوست داشتن در چیست؟


راز هم دلی ودوست داشتن در چیست؟


هیچکس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را


 چون رازی در سینه محفوظ داری


 خودت را مجبور به بیان آن‌ها کن


 به دوستان و همه‌ی آنهایی که دوستشان داری


 بگو چقدر برایت ارزش دارند


 اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود


 و روز بی ارزشی خواهی داشت... .

لطفا به اشتراک بگذارید: