عضو بسیج

عضو بسیج


بسیجیه میره دکتر میگه آقای دکتر مغزسرخرم  درد میکنه. دکتره میگه عزیزم اسمشو نیار نیست بگی ،بگو یک عضو بدنم درد میکنه. بسیجی شاکی میشه میگه، یعنی من که عضو بسیجم، مغز خر بسیجم؟!!

لطفا به اشتراک بگذارید: