نخود هر آش

نخودهرآش


به بسیجیه می گن با آش جمله بساز. می گه: نخود هر آشی نمی شم ولی برای کسانی که میخوان شری برای حکومت باشندآشی درست کنم که پنج  مَن آن زندان و شلاق باشد.

لطفا به اشتراک بگذارید: