بیست سوالی


بیست سوالی


بسیجیه میره مسابقه بیست سوالی، رفقاش از پشت‌ صحنه بهش میرسونن که: جواب ساندیسه، فقط تو زود نگو که ضایع شه. خلاصه مسابقه شروع میشه، بسیجیه میپرسه: تو جیب جا میگیره؟ میگن: نه. بسیجیه میگه: بابا این عجب ساندیس گنده‌ایه!

لطفا به اشتراک بگذارید: