خداییش خیلی با حاله

خداییش خیلی باحاله بخونید



مناجات غضنفر با خدا:خدایا وقتی میخوایم بیام خونت باید کلی پول بدیم ،وقتی هم مهمونت میشیم نباید لب به چیزی بزنیم ، وقتی میخوایم بیایم پیشت باید بمیریم ،میخوای اصلا رفت و آمد نکنیم!!!!!؟؟....ما رو بخاطر سیب از بهشت فرستادی زمین حالا بخاطر اب انگور از زمین میفرستی جهنم!!!! چرا اینقدر با میوه و ابمیوه مشکل داری!!!!؟؟؟....خدایا حتمأ باید بمیریم روحمون شاد شه؟!!نمیشه همینطوری شاد بشیم...!!!؟؟؟ آخه یه کم دقت کن ﮐﻪ ﻣا ﺩﺍﺭیم هزینه ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ نیویورک ﺭﻭ میدیم ﺍﻣا ﺑا کلفت ﺷعﺐ ﺍابیطاﻟﺐ در ایران ﺯﻧﺪﮔﯽمیکنیم!!!???


لطفا به اشتراک بگذارید: