کنکور وبیکاری

کنکورو بیکاری


 تو مدرسه ما چهارنفری رو نیمکت می‌نشستیم، موقع کنکور ما شب تا صبح بیدار بودیم با استرس درس میخوندیم، الان هم ما بیکاریم و بی‌پول بعد خودت قضاوت کن آقای جهانگیری ما مشکل بزرگ مملکت‌داری شما هستیم یا مملکت‌داری شما مشکل بزرگ زندگی ما؟


لطفا به اشتراک بگذارید: