ساندیس نیوز

ساندیس نیوز


به گزارش خبرگزاری ساندیس نیوز ، در این انفجار که در یکی از پایگاه های بسیجی محموله ساندیس در آن قرار داشته منفجر می شه و تعدادی بسیجی کشته و زخمی میشوند..گفته میشود این محموله ساندیس قرار بود به بسیجیان داده شود!هنوزعلت انفجار وتعداد تلفات آن مشخص نشده و حادثه در دست بررسی می باشد.
لطفا به اشتراک بگذارید: