مشکل کشاورزان ورزنه اصفهان چیست؟?مشکل کشاورزان ورزنه اصفهان چیست؟


?گزارش خبری- ۱۸ اسفند
?در یک کلام این کشاورزان وهمچنین کشاورزان دیگر اصفهان مثل اهالی خوراسگان و .... زندگی شان بر باد رفته است. آنها از طریق کشاورزی روزگار میگذرانند. با خشک شدن زاینده رود کشاورزی در اصفهان نیز بطور کامل نابود شده است.?اما سوال این است که چرا زاینده رود خشک شده است؟ پاسخ زیاد پیچیده نیست! ساختن تونل گلاب آب سرچشمه زاینده رود را به سمت باغها  و کشاورزی های خاص و همچنین مصارف صنعتی که تماما سرمایه گذاری های وابستگان حکومتی است هدایت میکند. همچنین سد سازی های بی رویه سپاه از جمله سد زاینده رود و هدایت آب به سمت مصارف غیرضروری و ندادن حقابه زاینده رود منجر به نابودی کامل کشاورزی در اصفهان شده است. البته تغییر اکوسیستم و آب و هوای این استان نیز از جمله مشکلاتی است که با خشک شدن زاینده رود نصیب این استان و نواحی اطراف آن شده است.
لطفا به اشتراک بگذارید: