وحشت رژیم از چهارشنبه سوری

?آخوند صدیقی: «این مسئله چهارشنبه‌سوری...امنیت روانی جامعه را بهم نریزید!»


?۱۸ اسفند۹۶


?آخوند صدیقی در نمایش جمعه تهران: «دشمن برای اسفند نقشه دیگری کشیده بود. مسئله چهارشنبه سوری. امنیت روانی جامعه را به‌هم نریزند!»?نمایش جمعه امروز رژیم،  رژیم  در شهرهای مختلف، صحنه ابراز وحشت نمایندگان خامنه‌ای از فراخوان چهارشنبه سوری مجاهدین بود.


?آخوند صدیقی امام جمعه رژیم در تهران  چهارشنبه سوری را «خط و نشان» دشمن برای حکومت آخوندی در اسفند ماه توصیف کرد و گفت:‌


?«مسئله چهارشنبه سوری. اونچه را که دشمن برای ما خط و نشان میکشند؛ بنا بود ماه دی اون شورش رو به پا کردند. برای بهمن نقشه کشیده بودند. برای اسفند هم نقشه دیگری کشیده بودند. مسئله چهارشنبه سوری. انشاالله بعضی ها که توجه ندارند بدانند. امنیت روانی جامعه رو به‌هم نریزند!».?روز گذشته (۱۸اسفند) خامنه‌ای در وحشت  از استمرار قیام و سرنگونی گفت: « دشمنان ایران از چند ماه قبل در اتاق‌های فکر دور هم نشستند و برای سه ماه آخر سال طراحی کردند که به خیال خود کار جمهوری اسلامی را در اسفند ماه تمام کنند».


?ولی فقیه ارتجاع و نمایندگان او در شهرهای مختلف که  از بالا گرفتن شعله قیام به ویژه بعد از فراخوان چهارشنبه سوری مجاهدین و تبدیل آن به  یک خیزش سراسری در هراس هستند  این گونه نسبت به مخاطرات پیش روی رژیم در اسفند ماه ابراز وحشت می کنند.
لطفا به اشتراک بگذارید: