فامیلم صلواتیه

فامیلم صلواتیه


کارمند تازه وارد خطاب به مدیر:


جناب! من هرچی در یخچال اداره میزارم سریع خورده میشه?( پنیر” نون” گردو” حلوا” و… )


برای صبحونه فردای خودم چیزی باقی نمیمونه !


مدیر: آقای محترم لطفا فامیلتونو روش بنویسید


کارمند: فامیلم “صلواتیه” روی همه شون نوشتم
لطفا به اشتراک بگذارید: