خمینی که بود؟ شعری به مناسبت سالمرگ دجال


به مناسبت سالمرگ دجّال


خمینی که بود؟


...........................


خمینی پیرکفتاری لعین بود


یگانه دشمن اسلام و دین بود


ز دجّالیت و غدر و خیانت


به دنیا رتبه اش بالاترین بود


فساد و فقر و فحشا و فلاکت


ز او سهم همه مستضعفین بود


ره آوردش فقط مرگ و تباهی


درفش و داغ و اعدام و اوین بود


«معاویه» به نزدش چون فرشته


اگر هم عصر این شیخ لعین بود


یزید و شمر دوران بود لیکن


چنین توصیف بهرش کمترین بود


بَتَر از قوم تاتار و مغول بود


وجودش نافی ایرانزمین بود


رذالت با شقاوت با قساوت


تماماً با وجود او عجین بود


دغلبازی، ریا ، نیرنگ و تزویر


برایش پایه و ارکان دین بود


به آزادی و انسانیت و عشق


مرام و مسلک او حقد و کین بود


نظامش نکبت و جهل و جنایت


خودش شیطان ملعون زمین بود


گودرز

لطفا به اشتراک بگذارید: