انبار ساندیس

انبار ساندیس


بسیجیه دست میندازه گردن فرمانده اش نمیدونسته چی بگه میگه میخوای گردنتو بشکنم. فرمانده یک چپ به اش نگاه کرد ،بسیجیه خودش را جمع وجور کرد و گفت از تاثیر ساندیس نخوردن هست .. فرمانده به بسیجی میگه آخرین بار کی ساندیس خوردی؟ بسیجی میگه :ده دقیقه پیش !!!!!

لطفا به اشتراک بگذارید: