دکتر


دکتر


دکتر برای یه بسیجی شیاف تجویز کرد ، یارو رفت و یکهفته بعد اومد گفت آقای دکتر حالم خوب نشد بدتر هم شدم گفتم چرا ، گفت نمیدونم تا این کپسول ها که دادین را میخورم دلم آشوب میشه

لطفا به اشتراک بگذارید: