بسیجی

بسیجی


یکی میگه: من" حافظ کل شعرهای نو هستم", بسیجیه میگه: شعرهای کهنه وقدیمی را چکار کردی!!!!


بسیجیه با ماشینش تو برفا گیر می کنه، زنجیر نداشته، سینه می زنه!


ش
لطفا به اشتراک بگذارید: