خیار

خیار


به بسیجیه میگن: یه میوه خوشمزه، آبدار و شیرین نام ببر؟
میگه: خیار!
بهش میگن: خیار کجاش آبدار و شیرینه؟
میگه: با چایی شیرین بخور، نظرت عوض میشه!


هر کاری میکردن بسیجیه رو از زیر آوار زلزله بیرون بیارن نمی گذاشته، فقط هی داد میزده من کاری نکردم به خدا، فقط سیفونو کشیدم!

لطفا به اشتراک بگذارید: