در کشور من...
لب را هنر...

12 میلیون نفر در فقر مطلق آخوندها و پاسدارها در رفاه...

12 میلیون نفر در فقر مطلق آخوندها و پاسدارها در رفاه مطلق تغییر در چشم‌اندازه فقط کافیه اون پیله رو بشکافی و بیایی بیرون!

یه سلفی بدون موگرینی! هورااااا

  یه سلفی بدون موگرینی! هورااااا

ماموته شنیده جنتی هنوز زنده است اومده دیدنش!

ماموته شنیده جنتی هنوز زنده است اومده دیدنش!

هر هفته به اندازه سقوط به بویینگ تلفات جاده‌ای داریم!

هر هفته به اندازه سقوط به بویینگ تلفات جاده‌ای داریم!

اینهم یه جور مقابله با حرف مفته!!!

اینهم یه جور مقابله با حرف مفته!!!

یه ژن بی نظیر!!!

یه ژن بی نظیر!!!

❌? حق مطلب بخوبي ادا شده تو اين عکس ????

حق مطلب بخوبي ادا شده تو اين عکس

آخوند کاشانی با شعبان بی‌مخ و فلسفی فاسد و…

آخوند کاشانی با شعبان بی‌مخ و فلسفی فاسد و...

اینجا اکوادوره و خط استوا میدونو که دور بزنی از یه...

اینجا اکوادوره و خط استوا میدونو که دور بزنی از یه نیمکره به یه نیمکره دیگه رفتی

آخرین مقالات و مطالب

در کشور من...

در کشور من…

لب را هنر...

لب را هنر…

انسانهای بزرگ...

انسانهای بزرگ…

گیر کردن بر سر...

گیر کردن بر سر…

ضحاک خون آشام...

ضحاک خون آشام…

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها