اینم کارت ملي احتمالی زن علم الهدي

اینم کارت ملي احتمالی زن علم الهدي ❗️??? ? اين عکس احيانا اشکال شرعی نداره ديدنش برای آقایون!? ????

خلاصه اين تابلوی تبليغاتي يعني اين مفتی مفتي آخوند شوید

خلاصه اين تابلوی تبليغاتي يعني اين ? مفتی مفتي آخوند شوید ❗️??? ?مملکت رو هم همین جوري مفتي مفتي اداره ميکنن دیگه! ??

بسيجي كه باشي فرقي نمي كنه بيسواد باشي يا استاد؟! دانشگاه

بسيجي كه باشي فرقي نمي كنه بيسواد باشي يا استاد؟! دانشگاه در هر دو حالت، ته خط يه بسيجي دهن گشادي!!!

اينجا تهرانه، رقه پايتخت داعش نيست

  اينجا تهرانه، رقه پايتخت داعش نيست. اينهم يه زن حزب‌الهي آتش به اختياره!خدابده بركت

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها