Home مطالب طنز

مطالب طنز

هرگز تسلیم نشو

همیشه در آخرین لحظات راه حلی پیدا میشه هرگز تسلیم نشو

ارتحال

ارتحال . . . ................................ یک بسیجی مضطر و آشفته حال آنکه رأیش بود از نوع حلال همچو یک میمون لوطی مرده ای گفت با اندوه و با رنج...

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها