خانه موشکاف

موشکاف

موشکاف ۱ شهریور- اشرف نشانها تو سوئد و نروژ که با...

موشکاف ۹۸۰۶۰۱ 🔴موشکاف: دوستان سلام به شما و صد سلام به اون اشرف نشانها تو سوئد و نروژکه با غیرت ایرانی بساط عظما را بهم...

موشکاف ۲۹مرداد- داستان گماشته‌های سابق و اسبق عظما تو قضاییه

موشکاف ۹۸۰۵۲۹ 🔴موشکاف: دوستان سلام. داستان گماشته های سابق و اسبق عظما تو قضاییه، یعنی شیخ پشمک یزدی و آخوند ُامَلی چنان رو سر نظام...

موشکاف ۲۸مرداد- نظام سرش تو تله اتمی و دمش تو تله...

موشکاف ۹۸۰۵۲۸ 🔴موشکاف: دوستان سلام. از وقتی نظام سرش تو تلة اتمی و دمش تو تلة تحریمها گیر افتاده، چنان اوضاعش قمر در عقرب شده...

موشکاف ۲۷ مرداد- که الان گاوهای نظام دارند به هم شاخ...

موشکاف ۹۸۰۵۲۷ موشکاف: دوستان سلام به شما و صد سلام به همه کسانی که خسته نشدند و از پا ننشستند و قیمت در افتادن با...

موشکاف ۲۵مرداد- شیخ فری مجبور شد یک غلط کردمی بگه به...

موشکاف ۹۸۰۵۲۵ 🔴موشکاف:  دوستان سلام. طناب تحریم ها از یه طرف، شور و خروش بر و بچه‌های شیر در داخل و اشرف نشان‌ها در خارج...

موشکاف۲۳ مرداد- عظمای فلک زده تو چنبرة تحریم و ورشکستگی اقتصادی...

موشکاف ۹۸۰۵۲۳ 🔴موشکاف: دوستان سلام. این روزها اوضاع نظام ولایت تماشایی شده، با هر ضربه‌یی که می خوره تو ملاجش یا هر سیلی که بناگوششو...

موشکاف ۲۲مرداد- عظما وبحران گرون شدن بنزین

موشکاف ۹۸۰۵۲۲ 🔴موشکاف: دوستان سلام. خبر اجباری شدن کارت سوخت را که شنیده‌اید، بندة موشکاف به این دلیل امشب به حضورتان رسیدم که یکی دو...

موشکاف ۲۱مرداد – عظما دوباره اومد اوضاع را وصله پینه کنه...

موشکاف ۹۸۰۵۲۱ 🔴موشکاف:‌ دوستان سلام. عظما دوباره اومد اوضاع را وصله پینه کنه خودش افتاد تو حوضک. ببعله. وقتی دید راس عمامه دار لاریجانی ها...

موشکاف ۲۰مرداد- این روزها بْزبیاری عظما هم یکی دو تا نیست

موشکاف ۹۸۰۵۲۰ 🔴موشکاف: دوستان سلام. این روزها هرچی عظما زده به دندة وقت کشی و کش دادن اوضاع، از در و دیوار داره هشدارهای بو...

موشکاف ۱۸ مرداد- عظما و نظامش افتاده اند تو سراشیبی سرنگونی

موشکاف ۹۸۰۵۱۸ موشکاف: دوستان سلام. این یکی دو روزه خبرها زیاد بوده، طبیعی هم هست. وقتی عظما و نظامش افتاده اند تو سراشیبی سرنگونی هر...

آخرین مقالات و مطالب

حقیقت ندارد زمانی...

حقیقت ندارد زمانی…

غنچه با دل...

غنچه با دل…

من مانده ام مهجور...

من مانده ام مهجور…

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها