Home موشکاف

موشکاف

موشکاف ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰ ـ این روزا جنگ گرگا داره بالا میگیره

این روزا جنگ گرگا داره بالا میگیره ـ موشکاف ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام! به به! خوش اومدین!‌ صفا آوردین! تو این روزایی که جنگ گرگا داره...

موشکاف ۲۰اردیبهشت۱۴۰۰ ـ عظی میخواد سر و ته قضیة مم جوات...

عظی میخواد سر و ته قضیة مم جوات ظریفو هم بیاره ـ موشکاف ۲۰اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام و صد سلام خدمت دوستان با صفا و با...

موشکاف ۱۹اردیبهشت۱۴۰۰ ـ شیخ فری چاخان دست از خالی بندیاش برنمیداره

شیخ فری چاخان دست از خالی بندیاش برنمیداره ـ موشکاف ۱۹اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: دوستان، رفقا! سلام! ایشالا که سرحال و روبه‌راه باشین و کرونا و کرونای...

موشکاف ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰ ـ رژیم تو دادگاه آنتورپ دنده عقب چاق کرد

رژیم تو دادگاه آنتورپ دنده عقب چاق کرد ـ موشکاف ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام و صد سلام خدمت رفقا و دوستان با مرام! خوب و خوشین؟...

موشکاف ۱۷اردیبهشت۱۴۰۰ ـ چاخان الدولة نظام که هف هش ساله خواب...

چاخان الدولة نظام که هف هش ساله خواب برجام می‌بینه ـ موشکاف ۱۷اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! گلی به گوشة جمالتون! فدایی دارین! هاهاهاها....

موشکاف ۱۰اردیبهشت۱۴۰۰ ـ اوضاع نظام داغون و ناجوره

اوضاع نظام داغون و ناجوره ـ موشکاف ۱۰اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام و صد سلام به همة رفقا و دوستان! ایشالا که روبه راهین و واستون جوره!ههاهاهاهاها....

موشکاف ۸اردیبهشت۱۴۰۰ ـ حرفای یارو ظریف مثل بمبی که افتاده باشه...

حرفای یارو ظریف مثل بمبی که افتاده باشه تو چاه ـ موشکاف ۸اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام! به به! دوستان گل و گلاب، میوة کمیاب، عرق بیدمشک!...

موشکاف ۷اردیبهشت۱۴۰۰ ـ داستان فایل صوتی مم جواد بیانگر وضعیت قر...

داستان فایل صوتی یارو مم جواد که بیانگر وضعیت قر و دبه نظامه ـ موشکاف ۷اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام به رفقا و دوستان گلم! خوش اومدین!...

موشکاف ۵اردیبهشت۱۴۰۰ ـ ترس و لرز از عواقب اجتماعی کرونا، شیخ...

ترس و لرز از عواقب اجتماعی کرونا، شیخ فریو  ترسونده ـ موشکاف ۵اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام رفقا! سلام دوستان! فدایی دارین! هاهاهاها. عرض کنم خدمت انور...

موشکاف ۴اردیبهشت۱۴۰۰ ـ باندای مختلف نظام سر مذاکرات برجام به هم...

باندای مختلف نظام سر مذاکرات برجام تو وین به هم شاخ می‌زنن ـ موشکاف ۴اردیبهشت۱۴۰۰ موشکاف: سلام و صد سلام تقدیم رفقای با صفا و...

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطالب سایت

پربازدیدترین ویدئوها