سرود ملی رژیم هم دزدی از آب درآمد ـ پهنه‌ای نیست که دزدی آخوندها...

پهنه‌ای نیست که دزدی آخوندها بهش نرسیده باشد ـ سرود ملی رژیم هم دزدی از آب درآمد از سیستم بانکی و بورس تا جنگلها، از...

خاطرات جنگ ضد میهنی در تلویزیون خامنه‌ای ـ تلاش رژیم برای خوردن نان جنگ

تلاش رژیم برای خوردن نان جنگ ـ خاطرات جنگ ضد میهنی در تلویزیون خامنه‌ای اگر پرونده جنگ خمینی با عراق را وارسی و بازبینی کنیم...

نمایش مسخره انتخابات ـ در رژیمی که گروه خونش به انتخابات نمی‌خورد

رژیمی که در برابر هر نوع انتخاب آزاد جرقه می‌زند ـ نمایش مسخره انتخابات انتخاباتی بُود در پیش رو افتضاحاتش بخوان ای نیک خو از کسادی‌اش مگو...

سپاه از کرونایاب مستعان تا اسپری واکسن – افتضاحی به اسم کرونایاب مستعان

افتضاحی به اسم کرونایاب مستعان – سپاه از کرونایاب مستعان تا اسپری واکسن دیگه این دفعه اگه نوبل پزشکی رو دودستی تقدیم پاسدار سلامی نکنن...

سینما و حکومت آخوندها – نگاهی به اعتراف سرکردگان نظام آخوندی

نگاهی به اعتراف سرکردگان نظام آخوندی – سینما و حکومت آخوندها رژیمی که فعالیت سینمایی خودش رو با آتش زدن سینما رکس آبادان شروع کرد،...

استندآپ کمدی قرارداد ترکمن چین – نگاهی از دریچه طنز به قرارداد ننگین

نگاهی از دریچه طنز به قرارداد ننگین – استندآپ کمدی قرارداد ترکمن چین آخوندها که پشه رو رو هوا نعل می‌کنن و در دوجایه خوری...

نه من رأی نمیدهم ـ رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک

رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک ـ نه من رأی نمیدهم نه من رأی نمیدهم .چهل ساله که آخوندها دم دمه های نمایش...

انیمیشن خامنه ای و انتخابات – طنز سیاسی

طنز سیاسی - انیمیشن خامنه ای و انتخابات نگاهی طنز به روش کار نظام آخوندی در انتخابات قلابی خامنه‌ای مدتهاست که فکر و ذکرش دنبال انتخاباته....

دوبله جالب فیلم هندی ـ با محتوای رای سازی تو اتاق تجمیع آرای انتخابات...

با محتوای رای سازی تو اتاق تجمیع آرای انتخابات رژیم آخوندی ـ دوبله جالب فیلم هندی آخوندحاجی‌صادقی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران اعلام کرد برکناری...

انیمیشن رد صلاحیت کاندیداهای نمایش قلابی انتخابات – طنز سیاسی

طنز سیاسی - انیمیشن رد صلاحیت کاندیداهای نمایش قلابی انتخابات نگاهی طنز به روش کار نظام آخوندی در انتخابات قلابی در رابطه با سیاست انقباضی و...