پادکست ها

فرا سو

پادکست فراسو ـ کنفرانس پارلمان انگلستان ـ حسین عابدینی ـ ۱۴آذر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس قتل عام در نیویورک ـ شیرین نریمان ـ ۷آذر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس سنای آمریکا ـ علیرضا جعفرزاده ـ ۲۲آبان۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ جلسه سنای ایتالیا ـ محمود حکمیان ـ ۱۵آبان۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اجلاس شورای حقوق بشر ـ مژگان جولایی و حنیف باقرزاده ـ ۱آبان۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ افشای شبکه نفوذیهای رژیم در آمریکا ـ علی صفوی ـ ۲۴مهر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اجلاس برلین ـ جواد دبیران ـ ۱۸مهر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ اجلاس و تظاهرات در بروکسل ـ شاهین قبادی ـ ۳مهر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ کنفرانس دادخواهی قتل عام ۶۷ ـ علی صفوی ـ۲۰شهریور۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ دانشگاهها ـ مهناز فراهانی و بهنام کریمی ـ ۱۳شهریور۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ گفتگو با احمد افشار ـ ۱۴۰۲۰۶۰۸

پادکست فراسو ـ گفتگو با جواد دبیران ـ ۱۴۰۲۰۵۳۰

پادکست فراسو ـ محسن نادی ـ ۲۲مرداد۱۴۰۲

فراسوـ گفتگو باحسین عابدینی ـ۱۶مرداد۱۴۰۲

فراسوـ گفتگوباافشین علوی ـ ۸مرداد۱۴۰۲

فراسو ـ گفتگوباعلیرضا جعفرزاده ـ مواضع شخصیت های امریکایی درکهکشان ـ ۲مرداد۱۴۰۲

فراسو ـ گفتگو با محمود حکمیان ـ کارزار مقاومت در ایتالیا-۲۶ تیر ۱۴۰۲

فراسو ـ علی صفوی ـ کنفرانس ـ شیطان‌سازی علیه ‌مقاومت ـ ۱۷تیر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ حسن عنایت وحمید اسماعیل زاده ـ حاکمیت مردمی ـ ۵تیر۱۴۰۲

پادکست فراسو ـ دکتر حسین سعیدیان کارزارهای حمایت از مقاومت ـ ۲۹خرداد۱۴۰۲