_0009__0022_360-درجه
فردای-ما
توفان-تغییر
سرخط

۳۶۰ درجه

برنامه ۳۶۰ درجه یک برنامه تحلیل سیاسی اجتماعی  همه روزه پخش می شود (توضیحات را باید چک کنم)

فردای ما

در ضمیر تبرنامه فردای ما مجله جوانان سیمای آزادی شامل اجزا فرهنگی هنری اجتماعی و آیتم های سیاسی

توفان تغییر

منطقه ما با تحولات شتابانی روبرو است. خلقها بر دیکتاتورها میشورند و فریاد آزادیخواهی سر می دهند

سرخط

برنامه سرخط یک مجله خبری شامل یکه های سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی می باشد که به موضوعات روز جامعه ایران می پردازد