زنان-نیروی-تغییر-1
فردای-ما
توفان-تغییر
_0009__0022_360-درجه

زنان نیروی تغییر – زنان خط شکن

فردای ما

در ضمیر تبرنامه فردای ما مجله جوانان سیمای آزادی شامل اجزا فرهنگی هنری اجتماعی و آیتم های سیاسی

توفان تغییر

منطقه ما با تحولات شتابانی روبرو است. خلقها بر دیکتاتورها میشورند و فریاد آزادیخواهی سر می دهند

۳۶۰ درجه

برنامه ۳۶۰ درجه یک برنامه تحلیل سیاسی اجتماعی  همه روزه پخش می شود (توضیحات را باید چک کنم)

سرخط

سرخط

برنامه سرخط یک مجله خبری شامل یکه های سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی می باشد که به موضوعات روز جامعه ایران می پردازد