ادبیات، هنر و موسیقی

گاهی نگاهی – کاریکاتور سیاسی اقتصادی اجتماعی – ۲ خرداد ۹۹ 01:20
سروده صدای زهره – تو واقف اسرار من آنگاه شوی 01:37
سروده امید یا خیال – از شوق این امید نهان زنده‌ام هنوز 01:23
سروده پرستو – ستاره گم شد و خورشید سرزد 01:29
سرود «كاوه‌ها» 03:13
سرود آتش جواب آتش - اثری از کانون شورشی ۹۹ - تهران 03:01
سیف فرغانی شاعری با اشعار دردمند و آتشین از دوره استیلای مغول بر ایران 14:42
ترانه ترکی چال عاشیق 02:57
محمدشمس 05:15
سالگرد خاموشی گابریل گارسیا مارکز یکی از بزرگترین نویسندگان جهان 19:18
کرونا، جنگ سرنوشت 03:18
فرهنگ ضد ارتجاعی در جنبش مشروطیت 22:13
من کیستم و چرا اینجا هستم؟ 04:23
پر سوم سیمرغ 07:01
در ساعت آتش 03:37
آتیشو داشته باش معطل هیچکس نباش 02:36
ترانه علی مولا مولا علی - زنده یاد عماد رام 04:24
یاد ایام - برای دکتر محمد مصدق - زنده یاد عماد رام 03:53
ترانه عربی بی کی سی 03:02
دشمنان 02:32