ایران آزاد

سلسله شکایتها علیه رئیسی جلاد۶۷ از سوی بستگان مجاهدین قتل عام شده ـ قسمت ششم 04:57
واشینگتن تایمز ـ اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ ـ آلترناتیو دمکراتیک به سوی پیروزی بزرگترین کنفرانس آنلاین 04:34
سخنرانیها و پیامهای اد ملکرت، اسقف بری مورگان و شخصیتهای اروپایی 21:25
سخنرانی و پیامهای شخصیت_های پارلمانی و نمایندگان پیشین مجالس اروپا 11:30
ایران آزاد – گردهمایی عظیم ایرانیان آزاده در دروازه براندر بورگ برلین 43:27
گردهمایی جهانی ایران آزاد و همبستگی با قیام مردم ایران - حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی - ۲۷ تیر ۱۳۹۹ 05:46
کنفرانس بین المللی در اشرف۳ - قسمت اول - ۲۰تیر۱۳۹۸ 20:58
کنفرانس بین المللی سیاست در قبال ایران - یک آلترناتیو معتبر -اشرف۳ - ۲۰تیر۹۸ 20:58
همبستگی عربی-اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک 05:24
جلسه همبستگی عربی_اسلامی با مردم ایران تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک-قسمت سوم 24:36
زینت میرهاشمی 13:09
خدیجه زیانی-به یاری خداوند پیروزی به همراهتان باشد 06:09
ثریا فرج-امیدواریم که در اشرف ایران دیدار کنیم 02:21
ارتشبد جیمز کانوی-جهان با یک ایران آزاد به مکان بسیار بهتری تبدیل خواهدشد 02:06
ارتشبد جرج کیسی-زمان آن فرا رسیده است موج تغییر باید به ایران بیاید 02:49
دکتر ماریا رایان- زنان نقش قابل توجهی در اینجا دارند 04:32
اینگرید بتانکور-روزی که شما درتهران خواهید بود بزودی می رسد 04:37
الفه الجوینی-زنان ایران باید جایگاه حقیقی‌شان را به‌دست بیاورند 02:44
جوزپینا اوکیونرو-شما ستاره‌هایی هستید که مسیر حقوق مدنی را روشن می‌کنید 03:05
رانجانا کماری- در این مبارزه، زنان در خط مقدم قراردارند همراه با رهبری‌تان 05:34