ایران آزاد

کنفرانس بین المللی در اشرف۳ - قسمت اول - ۲۰تیر۱۳۹۸ 20:58
زینت میرهاشمی 13:09
خدیجه زیانی-به یاری خداوند پیروزی به همراهتان باشد 06:09
ثریا فرج-امیدواریم که در اشرف ایران دیدار کنیم 02:21
ارتشبد جیمز کانوی-جهان با یک ایران آزاد به مکان بسیار بهتری تبدیل خواهدشد 02:06
ارتشبد جرج کیسی-زمان آن فرا رسیده است موج تغییر باید به ایران بیاید 02:49
دکتر ماریا رایان- زنان نقش قابل توجهی در اینجا دارند 04:32
اینگرید بتانکور-روزی که شما درتهران خواهید بود بزودی می رسد 04:37
الفه الجوینی-زنان ایران باید جایگاه حقیقی‌شان را به‌دست بیاورند 02:44
جوزپینا اوکیونرو-شما ستاره‌هایی هستید که مسیر حقوق مدنی را روشن می‌کنید 03:05
رانجانا کماری- در این مبارزه، زنان در خط مقدم قراردارند همراه با رهبری‌تان 05:34
سروناز چیت ساز درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران دراشرف۳ 06:17
کنت لوئیس- خوشحالم که امروز این همه حمایت داریم 00:50
دکتر عیسی خشاشنه-از اشرف۳ آمادگی برای روز بازگشت 03:41
سخنرانی مریم رجوی درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران دراشرف۳ 24:26
کیمو ساسی-مردم متحد همیشه بر دیکتاتورها پیروز خواهند شد 02:09
سفیر لینکلن بلومفیلد-داستانهایتان را شنیدیم و رژیم را به پای میز محاکمه بکشانیم 06:10
سناتور پائولو کورسینی-ساختن شهر اشرف یک کار خارق‌العاده است 03:30
طاهر بومدرا-اکنون ما تعداد عاملان قتل عام۶۷ را شناسایی کرده‌ایم 09:11
سناتور رابرت توریسلی-و عدالت در مورد عاملان جنایت اجرا شود 05:33