برنامه ماتریس

ماتریس – سینمای دروغ - بررسی فیلم‌سازی‌های رژیم درباره مجاهدین – قسمت اول و دوم 26:02
ماتریس – کرونا عامل بقا یا فنای رژیم آخوندی – قسمت دوم 43:56
ماتریس – پاندمی کرونا در سطح بین‌المللی و چشم‌اندازها – قسمت اول 44:13