بیست دقیقه -تحولات ایران و جهان

بیست دقیقه با تحولات ا یران و جهان- پرداخت ۳۰میلیارد دلار به سوریه ،اوکراین و ارجاع پرونده سقوط هواپیما به دادگاه -۴خرداد۹۹ 20:28
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان- لیست گذاری۱۲فرد و نهاد رژیم،افغانستان و پیگرد جنایات پاسداران - ۳خرداد۹۹ 20:39
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان- تحریم ماهان ایر درچین،گزارش عفو بین الملل،حزب الشیطان لبنان - ۲خرداد۹۹ 19:30
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان-محکومیت عوامل مالی رژیم ،کشته شدن شبه نظامیان رژیم ،۳۱اردیبهشت۹۹ 19:48
بیست دقیقه باتحولات ایران و جهان- تحریم های نفتی ، جنگ گرگها درون حاکمیت سوریه-۳۰اردیبهشت۹۹ 19:48
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان-دستگیری جنایتکار جنگی رواندا ،دخالت های رژیم ایران در لبنان و سوریه-۲۹اردیبهشت۹۹ 20:28
بیست دقیقه باتحولات ایران وجهان-توقیف موادمنفجره ایادی حزب الشیطان درآلمان - ۲۸اردیبهشت ۱۳۹۹ 19:43
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان- گزارشی از آسوشیتدپرس ،تحولات عراق و ...-۲۷اردیبهشت۹۹ 19:30
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان- ژنرال جک کین ، عفو بین الملل ، مبارزه با کرونا و ...۲۶اردیبهشت۹۹ 19:54
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان- رژیم ایران و سوریه ، عفو بین الملل و...- ۲۴اردیبهشت۹۹ 20:29
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان- خودزنی در نیروی دریایی،عراق ازسرگیری تظاهرات، سوریه و... ۲۳اردیبهشت۹۹ 20:39
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان۲۲- ادامه تظاهرات در عراق ،قتل عام مهاجران افغانی و ...-۲۲اردیبهشت۹۹ 20:11
بیست دقیقه با تحولات ایران وجهان- حمله سایبری رژیم به گیلیاد، افشاگری پزشک ایرانی،عراق- ۲۱اردیبهشت۹۹ 20:01
بیست دقیقه تحولات ایران وجهان- شکست سنای آمریکا ،تعطیلی شبکه های رژیم توسط فیس بوک- ۲۰اردیبهشت۹۹ 19:35
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان - مخفی کردن آمار کرونا توسط رژیم، سوریه ، بحرین و ... - ۱۹اردیبهشت۹۹ 20:29
19:51
بیست دقیقه با تحولات ایران وجهان-سرقت اطلاعات کرونا روسیه و رژیم-۱۶اردیبهشت۹۹ 20:37
بیست دقیقه باتحولات ایران و جهان - کرونا ، آزادی مطبوعات و ... ۱۵ اردیبهشت۹۹ 20:33
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان- گزارشگران بدون مرز، ترکیه -۱۴اردیبهشت۹۹ 20:09
بیست دقیقه با تحولات ایران و جهان ، لبنان، عراق ، آمریکا-۱۳اردیبهشت 19:04