چالش‌ها – تفسیر تحولات سیاسی

مشروح اخبار ایران و جهان – ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ 42:50
چالشها: بحران دولت روحانی، بحران کل نظام آخوندی-۹۷۰۸۰۴ 23:56