نمآوا - ۲۲مهر۹۹ 18:23
آلبرت انشتین کسی که مجله تایمز اورا بعنوان مرد قرن نامگذاری کرده-تیراژه شماره۴۱ مهر۹۹ 18:00
داستانک پسرکی که میخواست با خدا ملاقات بکند اما باید راه دور و درازی را طی بکند-تیراژه شماره ۴۰-۳مهر۹۹ 18:00
شعری با یاد شهدای میلیشای مجاهد برای رسیدن به خورشید آزادی-تیراژه۲۷شهریور۹۹ 15:00
تصویر کودک جامانده بعد از گذشت خانواده اش ازسیمهای خارداربرلین وکریستوف نیومن-تیراژه۳۸-۲۰شهریور۹۹ 15:00
افسانه‌ی ترانه انگلیسی سبک آلترناتیو راک اجرا شده توسط گروه موسیقی آمریکایی ول شی آرم-تیراژه ۱۳شهریور۹۹ 15:00
برای بیروت از اعماق قلبم سلام بر بیروت و بوسه هایی برای دریاها 15:00
تیراژه 15:00
تیراژه -درام گنگستری مرد ایرلندی آخرین ساخته آکران شده ی مارتیم اسکورتیزی که ساخت پر ماجرایی دارد-۱۶مرداد۹۹ 15:00
تیراژه -درگذشت انیوموریکونه آهنگ ساز تنظیم کننده رهبر ارکستر نوازنده ایتالیایی در سن ۹۲سالگی۹مرداد۹۹ 1500
تیراژه -داستانک اسارت فیل با یک طنابی نازک که به پاهایش بسته شده-تیراژه۲مرداد۹۹ 20:00
برنامه تیراژه-لئوتولستوی نویسنده صلح طلب وتاثیرات او برشخصیتهایی مثل مهاتماگاندی وسایرین-۱۲تیرماه۹۹ 15:00
برنامه تیراژه -شعر جوان شورشی عراقی درتظاهراتها برعلیه رژیم ولایت فقیه -۵تیر۹۹ 15:00
برنامه تیراژه - اثر هنرمند آمریکایی بنام بروس اسپرینق استین درواکنش به ۱۱ سپتامبر -۲۹خرداد۹۹ 15:00
برنامه تیراژه-قیام کنندهای عراقی ما میدان تحریر را ترک نمی کنیم حتی اگر کشته شویم-۲۲خرداد۹۹ 12:00
برنامه تیراژه-برای این کشته شدگان من جویای مجازاتم برای آنان که وطن را بخون کشیدند-۱۵خرداد۹۹ 15:00
برنامه تیراژه نگاهی نو به ادبیات و هنر معاصر-خرداد۹۹ 15:00
برنامه تیراژه - شاملوگفته امروزه شعر حربه خلق است زیراکه شاعران خود شاخه انبوه خلق هست - اول خرداد۹۹ 15:00
اخبار پرشور ودرعین حال دردناک شورش درزندان های ایران-تیراژه۲۳-۱۱ اردیبهشت۹۹ 12:00
تیراژه۲۲-برای زنده ماندن باید که زندگی کرد برای زندگی کردن بایدمرد-۳اردیبهشت۹۹ 15:00