بحران احتمالات در نظام ولایت فقیه – تیک تاک 25:33
تشدید انزوای سیاسی ، خفگی اقتصادی و بحرانهای فزاینده – تیک تاک 20:50
دوران سرنگونی و افسار گسیختگی فساد در نظام ولایت فقیه – تیک تاک 27:05
تحریمهای جدید و تشدید انزوای بین‌المللی رژیم آخوندی – تیک تاک 23:39
علامت سوال تازه آژانس بر روی پروژه اتمی رژیم آخوندی – تیک تاک 25:03
پوچ در آمدن لغو تحریمها و تشدید بحران درونی – تیک تاک 22:57
چشم‌انداز پرهزینه و پردردسر نظام ولایت فقیه – تیک تاک 26:31
اعتراف رسانه‌های حکومتی به بلاتکلیفی و ناامیدی در نظام ولایت فقیه – تیک تاک 23:22
کلاه جدید دیگری بر سر نظام ولایت فقیه – تیک تاک 24:12
فاز جدید از برنامه‌های فشار حداکثری و درونمای بسیار مبهم و تار نظام – تیک تاک 24:45
طرح فرانسه و ناامیدی روحانی و بحران درونی رژیم – تیک تاک 27:09
تقلا برای فروش نفت و اعتراف به اینکه در بن‌بست هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم – تیک تاک 25:47
سراب گدایی از اروپای بد عهد – تیک تاک۶ 24:49
وقتی مکانیسم ماله وزیر خارجه آدمخوار ملایان شکست می‌خورد – تیک تاک۶ 20:39
تنگ‌تر شدن حلقه انزوا و هشدار نسبت به خفتگی اقتصادی – تیک تاک۶ 22:43
معنی نقدینگی ۲هزار تریلیون تومانی؟ – تیک تاک 22:10
رسانه‌های حکومتی : یک روز از عکس یک روز برعکس – تیک تاک 21:22
دنده معکوس روحانی ، عده‌ای که از هول هلیم غرب در دیگ غفلت افتادند – تیک تاک 23:59
تناقض گویی‌های روحانی و معرکه‌گیری بر سر جنازه برجام – تیک تاک 23:36
سفر ظریف و اوج گیری بحران درونی نظام ولایت فقیه – تیک تاک 19:06