ثروت های خامنه ای

فنای ایران و بقای ولایت – دیگ ثروتهای خامنه‌ای برای که می‌جوشد - قسمت پنجم 31:03
ثروت‌های خامنه‌ای – بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – قسمت سوم 10:36
فنای ایران و بقای ولایت – دیگ ثروتهای خامنه‌ای برای که می‌جوشد - قسمت چهارم 30:02
فنای ایران و بقای ولایت – دیگ ثروتهای خامنه‌ای برای که می‌جوشد – قسمت سوم 29:33
ثروت‌های خامنه‌ای – ستاد اجرایی فرمان امام – قسمت دوم 08:11
۱۴ امپراطوری مالی خامنه‌ای – ثروت‌های خامنه‌ای 04:51