جهان در هفته ای که گذشت

فراخوان رهبر مخالفان بلاروس به کشورهای اروپایی-جهان درهفته که گذشت۲۸مهر۹۹ 20:00
استمرار جنبش مردم عراق در اولین سالگرد انقلاب اکتبر-جهان درهفته ای گذشت-۲۱مهر۹۹ 20:00
فراخوان اپوزیسیون بلاروس برای دریافت کمک های خارجی از اتحادیه اروپاست-جهان در هفته ای که گذشت۱۴مهر۹۹ 20:00
۷۵ مین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد بصورت مجازی-جهان درهفته ای گذشت۷مهر۹۹ 20:00
تشدید سرکوب اعتراضات بلاروس با دستگیری فعالان-جهان درهفته ای گذشت۳۱شهریور۹۹ 20:00
بلاروس،تظاهرات زنان علیه رژیم الکساندر لوکاشنگو-جهان درهفته ای گذشت۲۴شهریور۹۹ 20:00
گزارش سالانه ۲۰۱۹ وزارت فدرال امنیت داخلی آلمان-جهان درهفته ای گذشت۱۷شهریور۹۹ 20:00
اتحادیه اروپا انتخابات بلاروس را به رسمیت نمی شناسد-جهان درهفته ای گذشت۱۰شهریور۹۹ 20:00
کودتا درجمهوری مالی دستگیری رئیس جمهور ابراهیم بوبک-جهان درهفته ای گذشت-۴شهریورماه۹۹ 15:00
جهان درهفته ای که گذشت -انفجار بیروت وتظاهرات مردم لبنان روز حسابرسی از ظالمان نزدیک است-۲۷مرداد۹۹ 15:00
جهان درهفته ای گذشت- انفجار عظیم بیروت وپیامدهای آن-۲۰مرداد۹۹ 15:00
جهان درهفته ای گذشت-موفقیت اروپایی ها درتوافق برای کمک به کشورهای فقیر-۱۳مرداد۹۹ 15:00
جهان درهفته ای گذشت- نتیجه مثبت اولین آزمایش های بالینی واکسن در دانشگاه آکسفورد-۶مرداد۹۹ 18:00
برنامه جهان درهفته ای که گذشت-سالگرد قتل عام سربرنیتسا،قتل عامی که پنهان نماند-۳۰تیر۹۹ 20:00
برنامه جهان درهفته ای که گذشت-آلمان ریاست اتحادیه اروپا را به دست گرفت-۲۳تیر۹۹ 12:00
15:00
جهان در هفته‌ای که گذشت ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:0۳
جهان در هفته‌یی که گذشت-۹۸۰۸۰۶ ۱۹:۳۸
جهان در هفته‌ای که گذشت ۹۸۰۷۲۹ ۳۵:0۹