جهان در هفته ای که گذشت

جهان درهفته ای گذشت- انفجار عظیم بیروت وپیامدهای آن-۲۰مرداد۹۹ 15:00
جهان درهفته ای گذشت-موفقیت اروپایی ها درتوافق برای کمک به کشورهای فقیر-۱۳مرداد۹۹ 15:00
جهان درهفته ای گذشت- نتیجه مثبت اولین آزمایش های بالینی واکسن در دانشگاه آکسفورد-۶مرداد۹۹ 18:00
برنامه جهان درهفته ای که گذشت-سالگرد قتل عام سربرنیتسا،قتل عامی که پنهان نماند-۳۰تیر۹۹ 20:00
برنامه جهان درهفته ای که گذشت-آلمان ریاست اتحادیه اروپا را به دست گرفت-۲۳تیر۹۹ 12:00
15:00
جهان در هفته‌ای که گذشت ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:0۳
جهان در هفته‌یی که گذشت-۹۸۰۸۰۶ ۱۹:۳۸
جهان در هفته‌ای که گذشت ۹۸۰۷۲۹ ۳۵:0۹
جهان در هفته‌ای که گذشت ۱۳۹۸۰۷۲۲ ۳۵:0۹
جهان در هفته‌ای که گذشت ۱۳۹۸۰۷۱۵ ۲۳:۳۴
برگزاری مراسم عاشورای حسینی در کربلا 22:06
جهان در هفته ای که گذشت ۲۱:۵۸
22:57
20:00