روی خط

رئیس جمهور قاتل واجماع جهانی و انزجار جهانی بین المللی ازانتصاب رئیسی جلاد ـ روی خط۳۱خرداد۱۴۰۰ 09:00
چکش سندان تحولات سیاسی اجتماعی واقتصادی رژیم آخوندی واعتراضات اقشارمختلف مردم ـ روی خط۲۴خرداد۱۴۰۰ 11:00
پاسخ ها به مهندسی خامنه ای و فضیحت انتخاب رئیسی از طرف خامنه ای ـروی خط ۲۲خرداد۱۴۰۰ 11:00
10:00
نمایش مناظره ، واکنش خامنه ای چرا؟افتضاحات رژیم بعداز نمایش مناظره انتخاباتی-روی خط۱۷خرداد۱۴۰۰ 09:00
حرفهای خامنه ای تلاطم سرنگونی در روز سالمرگ خمینی دجال وتشدید سرنگونی-روی خط۱۵خرداد۱۴۰۰ 09:00
در چنبره بحران هسته ای بن بست مذاکرات هسته ای وین وحشت رژیم آخوندی-روی خط ۱۲خرداد ۱۴۰۰ 09:00
غارت برق در رژیم آخوندی و بحران خاموشی وضعیت فعالتیهای هسته ای رژیم-روی خط ۱۰خرداد۱۴۰۰ 09:00
پیامدهای جراجی بزرگ برای یکدست کردن رژیم قلع وقمع باندهای مغلوب ـ روی خط ۸ خرداد۱۴۰۰ 09:00
حذف (خودیها) علامت چیست؟نمایش انتخاباتی رژیم و شروع بحرانهای داخلی-روی خط ۵ خرداد۱۴۰۰ 09:00
پس از آب برق در گروگان غارتگران و بحران قطعی برق در جنوب-روی خط ۳خرداد ۱۴۰۰ سلام ودرود به همه شما همراهان عزیز خوشحالم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم ونگاهی داریم به تازه های رسانه های مقاومت فقط در حکومت آخوندها هست که نیازهای اولیه مردم مثل آب وبرق توسط حکومت جانیان به گروگان گرفته شده است سایت مجاهد درسخن روز بعنوان پس از آب برق در گروگان غا رتگران به این بحران مردم ایران پرداخته طبق اعتراف خود رسانه های حکومتی در استانهای جنوبی ایران از ۱۴۰۰ شهر فقط ۳۰۰ تایش فاضلاب دارد و آبی که از خواسته های اصلی مردم هست و تاسیسات هم به شدت مستهلک هستند اما علاوه بر بحران آب الان مدتی هست که از شروع خرداد ماه با بحران جدی قطعی برق هم روبرو هستیم و هوطنمان طی روز درساعات طولانی مثل ۴ تا ۶ ساعت حتی با قطعی برق روبرو هستند البته رژیم بهانه های مختلفی برای این موضوع میاورد و حتی گفته که هر استانی که بیشتر ازسقف تعیین شده برق مصرف بکند با قطعی برق روبرو هست و حتی تلاش کرده که تقصیر رابه گردن مردم بیاندازد که ازوسایل سرمایشی استفاده میکنند آن هم درگرمای تابستان و گرمای اواخر بهار که درخیلی از استانهای جنوبی ایران دمای هوا حتی به ۴۶ درجه هم میرسد در ادامه سخن روز به این موضوع پرداخته که این پدیده باعث بحران جنگ گرگها در درون رژیم شده واعترافاتی به افشای گوشه هایی ازدزدیهای باندهای مختلف رژیم که چطور دراین وضعیت فعلی نقش دارد و زندگی مردم فقر زده ایران را بیشتر از قبل هم مختل کرده است اما در ادامه نگاهی داریم به تاثیر اعتراضات اجتماعی روی رژیم و وادار کردن آن به عقب نشینی وهراس آخوندها ازاین اعتراضات یکی از نمونه های اعتراضات که در هفته های اخیر باآن روبرو بودیم وچند روزهم ادامه داشت وخیلی هم قوی بود اعتراض کارگران درکرمان بود معدن آسمینوس که سایت مجاهد درمقاله ای معدن اسمنوس اتحاد مردم با کارگران و عقب نشینی رژیم به این موضوع پرداخته 09:00
بحران آب و قتل وعام طبیعت محیط زیست وزمینهای کشاورزی-روی خط ۱ خرداد ۱۴۰۰ 09:00
گرانی فریب فرجام چیست؟فقر وگرسنگی در حکومت آخوندی-روی خط ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 09:00
رژیم بحران زده و استمرار اعتراضات سراسری و اجتماعی توسط اقشار مختلف  -روی خط ۲۶اردیبهشت ۱۴۰۰ 09:00
نمایش انتخابات رژیم و قواعد بازی میان جنایتکاران و غارتگران -روی خط ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰ 09:00
اوج گیری بحران های درونی رژیم در سر فصل انتخابات قلابی -روی خط ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 09:00
پیام استمرار و گسترش اعتراضات اجتماعی کلیه اقشار وحشت رژیم از استمرار-روی خط ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۰ 09:00
پیامدهای حکم دادگاه بلژیک و عقب نشینی رژیم ا ز استیناف درخواستی -روی خط ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۰ 09:00
نشانه های احتضار در بحرانهای نظام ولایت فقیه و تنشهای موجود در حکومت آخوندی-روی خط ۱۳اردیبهشت۱۴۰۰ 09:00
کارگران ایران آتش زیر خاکستر روز جهانی کارگر ووضعیت کارگران در رژیم آخوندی-روی خط۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰ 09:00