آتش گشودن پاسداران جنایتکار خامنه ای به کولبران و قتل یک هموطن کرد در مرز نوسود ـ ۳تیر۱۴۰۰ 00:23
روحانی ادامه تحریمها را محصول بوروکراسی در مجلس و دستگاه قضاییه رژیم دانست 76:99
رویترز ـ واشینگتن می گوید در گفتگوهای اتمی روی هیچ چیز توافق نمی شود تا اینکه روی همه چیز توافق شود 01:09
ترودو ـ گزارش رسمی ایران از سقوط هواپیمای اوکراینی، نادرست، گمراه کننده و سطحی است 01:31
سناتور کورنین ـ دولت بایدن باید کارزار فشار حداکثری روی رژیم ایران را ادامه دهد 01:35
رویترز ـ سازمان ملل متحد ـ حداقل ۳۲تن از تظاهرکنندگان ضدحکومتی در عراق در ترورهای هدفدار کشته شده اند ـ ۳تیر۱۴۰۰ 01:14
وزیر مشاور در دولت فرانسه ـ زمان برای گفتگوهای اتمی با رژیم ایران در حال اتمام است 00:25
گزارش های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال ـ حمله پهپادی به سایت تکنولوژی سانتریفیوژ رژیم آخوندی 06:55
همبستگی شخصیتهای سیاسی و منتخبان مردم فرانسه ـ حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد 16:50
وزیر خارجه آلمان ـ در مذاکرات اتمی در وین هنوز موانع عمده ای باقی مانده است 00:20
نماینده کنگره آمریکا ـ رئیسی هزاران ایرانی را کشته و تحت تحریم آمریکاست 00:41
آمار جانگداز قربانیان کرونا از ۳۱۷هزار نفر بیشتر است 05:44
تاون‌هال: یک قصاب فاشیست رئیس‌جمهور شد ـ در یک نگاه 04:44
استقبال جهانی از رئیسی ـ ۳تیر۱۴۰۰ 01:00
نگاهی به کارنامه فعالیتهای رئیسی در زمینه حقوق بشر 01:01
اعتصاب کارگران پیمانکاری شرکت فولاد بوتیا در کرمان ـ در یک نگاه 05:49
04:24
04:20
05:17
مشت محکم تحریم مردمی و رسوایی سیرک انتخاباتی 00:44