فعالیت‌های مقاومت

كنفرانس در كنگره آمريكا شمار امضاكنندگان قطعنامه دو حزبی در كنگره به ۱۵۸ نماينده رسيد ـ قسمت چهارم و پایانی 23:04
كنفرانس در كنگره آمريكا شمار امضاكنندگان قطعنامه دو حزبی در كنگره به ۱۵۸ نماينده رسيد ـ قسمت سوم ـ ۱۴اسفند۹۹ 19:01
وین ـ تظاهرات ياران شورشگر همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس انرژی اتمی 02:15
كنفرانس در كنگره آمريكا شمار امضاكنندگان قطعنامه دو حزبی در كنگره به ۱۵۸ نماينده رسيد ـ قسمت دوم ـ ۱۴اسفند۹۹ 14:54
گفتگو با دکتر منوچهر هزارخانی 16:23
کنگره آمریکا ـ با افزوده شدن ۴۰ عضو مجلس نمایندگان، شمار امضاکنندگان قطعنامه ۱۱۸ به ۱۵۳تن افزایش یافت 33:31
تظاهرات ياران شورشگر ـ حمايت از قيام مردم دلير بلوچستان و محكوميت كشتار سوخت بران 05:02
كنفرانس در كنگره آمريكا شمار امضاكنندگان قطعنامه دو حزبی در كنگره به ۱۵۸ نماينده رسيد 02:33
کنفرانس در کنگره آمریکا ـ ۴۰ نماينده ديگر به امضاكنندگان قطعنامه دو حزبی پيوستند۳ 06:01
نامه كميته حاميان استراليايی دموكراسی در ايران به وزير خارجه استراليا ـ از كشتار در سيستان و بلوچستان ايران ممانعت كنيد 01:27
ورزشكاران و قهرمانان ملی ايران کشتار مردم ستمديده سيستان و بلوچستان توسط ديكتاتوری دينی آخوندها را محكوم می كنند 06:35
تظاهرات یاران شورشگر ـ حمایت از قیام مردم دلیر سیستان و بلوچستان و محکومیت کشتار سوخت بران 02:36
کنفرانس آنلاین مقاومت ایران ـ افشای اطلاعات جدید در مورد سایت آباده ـ پروژه مریوان 04:52
«دفترچه سبز» و جیغ های بنفش دراکولاهای وحشتزده ولایت! ـ گزيده یی از مقاله دکتر حمیدرضا طاهرزاده 23:00
کنفرانس آنلاین کمیته در جستجوی عدالت 07:51
تظاهرات ياران شورشگر ـ حمايت از قيام مردم دلير بلوچستان و محكوميت كشتار سوخت_بران 06:13
بیانیه سازمانهای حقوق بشری همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر 06:55
فراخوانهای کمیته های پارلمانی و شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری 12:20
جودی اسگرو نماینده پارلمان کانادا در کنفرانس جهانی مقاومت 02:17
پائولو کازاکا از پرتغال در کنفرانس جهانی مقاومت 03:40