فعالیت‌های مقاومت

کنفرانس اینترنتی در آمریکا-ایران ، سرکوب داخلی، تهدید جهانی رژیم و چشم اندازتغییر 14:44
نامه کمیته شهرداران فرانسه به آنتونیوگوترزضرورت اعزام هیات بین المللی برای بازدید اززندانهای ایران 03:09
بیانیه کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک دستگیریها و سرکوب در ایران در اوج بحران کرونا 03:19
کنفرانس اینترنتی در پاریس سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ 24:53
همراه با هنرمندان مقاومت – پیام همبستگی ناهید همت آبادی 10:27
ایتالیا - کنفرانس اینترنتی درباره بازگشایی مشاغل در جامعه ایران در شرایط اوج گیری کرونا 13:51
کنفرانس در پاریس – محکومیت عملکرد مجرمانه آخوندها در فاجعه کرونا – ۳ اردیبهشت۱۳۹۹ - قسمت دوم 13:55
کنفرانس در پاریس - محکومیت عملکرد مجرمانه آخوندها در فاجعه کرونا - ۳ اردیبهشت۱۳۹۹ 11:34
بیانیه انجمن مدیران پزشکی ایتالیا-پیه مونته در محکومیت پنهانکاری رژیم آخوندی در فاجعه کرونا 03:32
كنفرانس جوامع ايرانيان در بيش از هزار نقطه در اروپا و آمريكا و کانادا – قسمت سوم 12:34
كنفرانس جوامع ايرانيان در بيش از هزار نقطه در اروپا و آمريكا و کانادا - قسمت دوم 12:36
کنفرانس جوامع ایرانیان در بیش از هزار نقطه در اروپا، آمریکا و کانادا 17:47
همراه با هنرمندان مقاومت – پیام همبستگی خانم مرجان 11:14
همراه با هنرمندان مقاومت – پیام همبستگی گیسو شاکری 10:54
همراه با هنرمندان مقاومت – پیام همبستگی امیر آرام 10:04
کنفرانس در سوئد درباره فاجعه کرونا در ایران - وصل ارتباط از ۲۴۲ نقطه جهان - قسمت سوم 11:00
کنفرانس در سوئد - ایران- فاجعه ویروس کرونا، چشم انداز سرنگونی 09:26
هشدار ۱۶۶ پزشک ایرانی مقیم آمریکا در کمیته کادر پزشکی برای یک ایران آزاد درباره سوءاستفاده ضدانسانی رژیم از فاجعه کرونا 04:42
کنفرانس در سوئد درباره فاجعه کرونا در ایران جنایت رژیم آخوندها علیه بشریت 03:53
فراخوان کمیته پارلمانترهای ایتالیایی به آزادی زندانیان در ایران و هشدار درباره وقوع فاجعه انسانی 04:45