ماتریس – فساد سیستماتیک در حاکمیت آخوندی – قسمت اول - ۱۲تیر۹۹ 17:07
ماتریس 18:23
ماتریس – عواقب گسترش حاشیه‌نشینی برای رژیم – قسمت اول تا سوم – ۲۹ خرداد ۹۹ 17:10
ماتریس – چرا بقایای سلطنت از رژیم آخوندی حمایت می‌کنند – قسمت اول تا سوم – ۲۲ خرداد ۹۹ 18:54
ماتریس – ابعاد و جنگ سرنوشت در فاجعه کرونا – قسمت اول تا سوم – ۱۵ خرداد ۹۹ 14:18
ماتریس – مرزبندی رژیم با مجاهدین در دانشگاهها – قسمت اول و دوم – ۸ خرداد ۹۹ 21:50
ماتریس – سینمای دروغ - بررسی فیلم‌سازی‌های رژیم درباره مجاهدین – قسمت اول و دوم 26:02
ماتریس – کرونا عامل بقا یا فنای رژیم آخوندی – قسمت دوم 43:56
ماتریس – پاندمی کرونا در سطح بین‌المللی و چشم‌اندازها – قسمت اول 44:13