مافیای ولایت

مافیای بیت ولایت و ثروتهای غارت شده مردم ایران – قسمت ششم 06:21
مافیای بیت ولایت و ثروتهای غارت شده مردم ایران 06:38
مافیای بیت ولایت و ثروتهای غارت شده مردم ایران – قسمت چهارم 05:26
مافیای بیت ولایت و ثروتهای غارت شده مردم ایران – قسمت سوم 07:35
مافیای ولایت - قسمت دوم 05:37
مافیای ولایت - قسمت اول 03:59
فنای ایران و بقای ولایت – دیگ ثروتهای خامنه‌ای برای که می‌جوشد - قسمت ششم – ۹ خرداد ۹۹ 28:17
فنای ایران و بقای ولایت – دیگ ثروتهای خامنه‌ای برای که می‌جوشد - قسمت پنجم 31:03
ثروت‌های خامنه‌ای – بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – قسمت سوم 10:36
فنای ایران و بقای ولایت – دیگ ثروتهای خامنه‌ای برای که می‌جوشد - قسمت چهارم 30:02
فنای ایران و بقای ولایت – دیگ ثروتهای خامنه‌ای برای که می‌جوشد – قسمت سوم 29:33
ثروت‌های خامنه‌ای – ستاد اجرایی فرمان امام – قسمت دوم 08:11
۱۴ امپراطوری مالی خامنه‌ای – ثروت‌های خامنه‌ای 04:51