مجله اجتماعی اقتصادی

مجله اجتماعی اقتصادی – شتاب گرانی کالاها و سقوط معیشت مردم 22:47
مجله اجتماعی اقتصادی – بشنویم از مشکلات متعدد مردم – مشتی از خروار 22:38
مجله اجتماعی اقتصادی – آنچه در نظام آخوندی بر کارگران زحمتکش هفت‌تپه می‌گذرد 24:42
مجله اجتماعی اقتصادی – کانکس‌نشینی زخمی عمیق بر زندگی مردم سرپل ذهاب 22:17
مجله اجتماعی اقتصادی – نابودی سیستم تغذیه در حکومت آخوندی 21:35
مجله اجتماعی اقتصادی – پر کشیدن مرغ و تخم مرغ از سفره‌ی کوچک مردم 21:43
مجله اجتماعی اقتصادی – فقر زاده‌ی شوم حکومت ولایت فقیه 21:18
مجله اجتماعی اقتصادی – اتحاد رژیم آخوندی و کرونا علیه مردم ایران 22:41
مجله اجتماعی اقتصادی – دزد بازار رژیم آخوندی 24:19
مجله اجتماعی اقتصادی – تداوم اعتراض کارگران زحمتکش نیشکر هفت‌تپه 21:58
مجله اجتماعی اقتصادی – افزایش خودکشی در ایران تحت فشار فقر و نداری 22:03
مجله اجتماعی اقتصادی – کولبران بین چکش فقر و سندان گلوله 24:36
مجله اجتماعی اقتصادی – سرقت آب به بهای نابودی زندگی مردم 22:57
مجله اجتماعی اقتصادی – آتش دشمنی رژیم آخوندی در جنگل‌های زاگرس – ۲۸ خرداد ۹۹ 21:38
مجله اجتماعی اقتصادی – چیرگی کسادی بر بساط محقر دستفروشان – ۲۴ خرداد ۹۹ 22:50
مجله اجتماعی اقتصادی – استمرار چپاول پول‌های مردم در موسسات وابسته به سپاه – ۲۱ خرداد ۹۹ 22:54
مجله اجتماعی اقتصادی – سرقت دسترنج مردم ایران با احتکار کالا – ۱۷ خرداد ۹۹ 22:46
مجله اجتماعی اقتصادی – تخریب خانه‌های مردم بی‌پناه آتش بر انبار باروت – ۱۴ خرداد ۹۹ 22:22
مجله اجتماعی اقتصادی – مشکلات مردم غیزانیه و گلوله به جای رسیدگی – ۱۰ خرداد ۹۹ 23:58
مجله اجتماعی اقتصادی – سرقت آب زاینده رود جنایتی دیگر در حق کشاورزان – ۷ خرداد ۹۹ 25:36