مریم رجوی

مریم رجوی 18:04
مریم رجوی ـ قیام ایران از خوزستان تشنه و رنج‌ دیده شعله کشید 11:13
مریم رجوی در چهلمین سالگرد شورای ملی مقاومت ـ شورای ملی مقاومت، سرمایه امروز و فردای ایران 48:06
پیام تشنگان در خوزستان ـ مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور از ایذه تا کرج و تهران ـ پیام خانم مریم رجوی 18:29
سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در دومین روز گردهمایی جهانی ایران آزاد 46:33
پیام خانم مریم رجوی به کارگران و نفتگران اعتصابی در چهارمین هفته اعتصاب 02:30
مریم رجوی 44:12
مریم رجوی 16:44
سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۱۹تیر۱۴۰۰ 23:02
پیام خانم مریم رجوی بدنبال خشم مردم تهران و سایر شهرها به دنبال بحران برق 07:26
۱۲تیرماه سالروز آزادی مریم رجوی در سال ۱۳۸۲ از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران 36:19
پیام مریم رجوی در هشتمین روز اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی و صنعت نفت و گاز، نیروگاهها و پالایشگاهها 02:25
خانم مریم رجوی با درود به نفتگران و کارگران اعتصابی، عموم کارگران و جوانان را به حمایت از آنان فراخواند 06:19
سخنرانی خانم مریم رجوی ـ ۳۰خرداد چهلمین سالگرد مقاومت مرزبندی تاریخی بین آزادی و استبداد دینی 20:42
مریم رجوی 04:32
خانم مریم رجوی ـ تبریک تاریخی به مردم ایران برای تحریم سراسری نمایش انتخابات آخوندی 03:47
فاکس نیوز ـ خانم مریم رجوی ـ رئیسی دژخیم قتل‌عام ۶۷ و یکی از بدترین جنایتکاران علیه بشریت در ۵۰سال گذشته 03:25
مریم رجوی ـ گزارش آژانس انرژی اتمی نشان میدهد که رژیم آخوندی از پروژه تولید بمب اتمی خود دست برنداشته 01:31
مریم رجوی ـ جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ و قیام های دی ۹۶ و آبان ۹۸ از پا نمی نشیند 00:57
مریم رجوی ـ مسئول جان باختن بخش عمده ۳۰۰ هزار قربانی کرونا در ایران رژیم آخوندی و مشخصا خامنه ای و روحانی هستند 05:34