مسعود رجوی

منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت هشتم 39:21
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت هفتم 19:16
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت ششم 36:46
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت پنجم 11:51
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت چهارم 36:23
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت سوم 26:52
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت دوم 19:00
منتخب پیامها و سخنان رهبر مقاومت از سال ۱۳۶۰ - قسمت اول 26:55
مسعود رجوی- ۳۰ خرداد پایان مشروعیت نظام - از فردا باید شعار داد- مرگ بر خمینی 14:59
مسعود رجوی - اتمام حجت تاریخی با کل نظام خمینی - تیر ۱۳۶۱ 11:53
مسعود رجوی-سوگند وفاوخروش مجسم بیا بیا-مجاهداشرف نشان غلامرضا خسروی. 41:16
سخنرانی مسعودرجوی -پرتوی از سوره صافات - اردیبهشت۹۹۰۳۰۲-۹۱ 21:06
سخنرانی مسعودرجوی شعائر نشانه های راهنمای مسیر1376 990229. 50:30
شهادت حضرعلی علیه السلام -مسعودرجوی ۲۱رمضان۱۳۷۷ 28:00
علی قدرانسان،نشانه کبیر،خبربزرگ،صراط مستقیم،صدیق اکبروفاروق اعظم.-مسعودرجوی -رمضان ۱۳۹۳۲ 34:12
دیدگاههای مجاهدین خلق درباره قانون اساسی حکومت علی علیه السلام سخنرانی مسعودرجوی۹۹۰۲۲۲.۲۲ 29:57
منتخب نشست های رمضان -سلسله آموزش های درونی مجاهدین۱۳۹۲ -مسعودرجوی -۹۹۰۲۲۲ 63:51
مسعود رجوی - سخنرانی به مناسبت سالروز میلاد پیشوای انقلابی بذرافشان در تیره ترین زمان 32:24
سخنرانی مسعود رجوی اردیبهشت ۱۳۶۳ - قسمت اول - ۹۹۰۲۱۳ 40:10
مسعود رجوی- سخنرانی به مناسبت سالروز میلاد پیشوای انقلابی بذرافشان در تیره ترین زمان 00:27