مسعود رجوی

تلویزیون حکومتی ـ یادآوری اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۵۸ 17:00
22:14
زیارت مولای متقیان علی علیه السلام ـ مسعود و مریم رجوی ـ فروردین ۱۳۶۹ 37:44
شب قدر با مجاهدین در قرارگاه ارتش آزادی مسعود رجوی ـ آذر ۱۳۷۹ 28:14
پیام به مجاهدین در داخل میهن اسیر و زندانهای خمینی ـ مسعود رجوی ۱۸اردیبهشت۱۳۶۱ 26:49
بخشی از دعای صباح از مسعود رجوی ـ ۱۲دی۱۳۷۶ 28:07
علی قدر انسان ـ سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی ۲۴اسفند۱۳۷۱ (۲۱رمضان۱۴۱۳) 59:10
دیدگاههای مجاهدین خلق درباره قانون اساسی حکومت علی علیه السلام - سخنرانی مسعودرجوی 29:57
01:47
مسعود رجوی ـ قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت است 01:57
گزیده پیام های رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ - قسمت اول 41:41
مسعود رجوی ـ امروز همان مشعلی فرا راه ما است که امام حسین آن را برافروخت، رزم جاودان با همه موانع تکامل 26:39
دفاعیات مسعود رجوی 38:46
مسعود رجوی 15:57
پیام برادر مجاهد مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت روز جهانی زن ـ ۱۴اسفند۱۳۶۱ 33:49
موضع‌گیری شتابان ولی فقیه ارتجاع در دیدار با خبرگان آخوندی و پیام مسعود رجوی 01:33
به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ايران عليه ديكتاتوری و وابستگی ـ مسعود رجوی ـ پاریس ۲۷فروردین۱۳۶۵ 28:44
مسعود رجوی ـ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ ـ به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی 35:39
میثاق با سردار خلق و اشرف شهیدان پس از حماسه ۱۹بهمن۱۳۶۰ 101:51