مسعود رجوی

سخنان مسعود رجوی با مجاهدان اشرفی - اسلام مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک درونی-قسمت سوم - ۵دی۱۳۹۱ 72:35
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت ششم 36:46
مسعود رجوی 01:11
۶دی سالگرد قیام تهران در عاشورای سال ۱۳۸۸ 20:16
مسعود رجوی - آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین - رمضان ۹۳ - روز هشتم - قسمت اول ودوم 15:13
رژیم بازنده استراتژیک پیش به سوی تحول بزرگ و خیر عظیم برای مجاهدین - مسعود رجوی ۱۶آبان۱۳۹۴ 11:49
ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره ۴ ) – مسعود رجوی ۱۶دی۱۳۹۶ 29:39
مسعود رجوی ـ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ ـ به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی 35:39
سخنرانی مسعودرجوی شعائر نشانه های راهنمای مسیر1376 990229. 50:30
مسعود رجوی 13:18
سخنان مسعود رجوی به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 37:55
سخنان مسعود رجوی با مجاهدان اشرفی - اسلام مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک درونی-قسمت دوم - ۵دی۱۳۹۱ 76:54
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت هفتم 19:16
مسعود رجوی 19:39
صحنه هایی از جنایتهای قاسم سلیمانی معدوم سرکرده نیروی تروریستی قدس - اشرف - ۱۰ شهریور ۹۲ 08:24
مسعود رجوی - آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین - رمضان ۹۳ - روز نهم - قسمت اول 27:24
مسعود رجوی - نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر نظام آخوندی است 03:09
ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره -5- 33:07
سخنی با پرسنل میهن پرست و انقلابی ارتش - مسعود رجوی - ۱۲اردیبهشت۶۳ 35:39