مسعود رجوی

ارتش آزادیبخش ملی ایران 09:14
مسعود رجوی: باید با قدرت و قاطعیت دست رژیم را کوتاه و خلع ید کرد 09:54
منتخب نشست های رمضان -سلسله آموزش های درونی مجاهدین۱۳۹۲ -مسعودرجوی -۹۹۰۲۲۲ 63:51
مسعود رجوی در سوگ ”شجر“ جاودان هنر ایران 03:13
25:00
مسعود_رجوی 03:33
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت چهارم 36:23
مسعود رجوی- در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا 07:05
مسعود_رجوی 15:33
روز پنجم قسمت اول 16:29
مسعود رجوی- یاد یاران شهید خود در قیام آبان۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید 00:39
گزیده پیام های رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ - قسمت اول 41:41
ارتش آزادیبخش ملی ایران( شماره ۳) - مسعود رجوی 02:22
علی قدرانسان،نشانه کبیر،خبربزرگ،صراط مستقیم،صدیق اکبروفاروق اعظم.-مسعودرجوی -رمضان ۱۳۹۳۲ 34:12
شکلک های میانه روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه ماجرای تمام شده ای است و دیگر اثر ندارد 07:38
مسعود_رجوی 04:45
منتخب پیامها و سخنان مسعود رجوی از سال ۱۳۶۰ - قسمت پنجم 11:51
مسعود رجوی-آتشفشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و ملی با مریم رهایی 01:54