موشکاف

ایشالا که شاد و سرحال باشین که دشمنتون به‌خاطر کسادی و سوت و کوری سیرک انتخاباتش غمباد کرده و به عجز و لابه افتاده. ـ موشکاف۲۵خرداد۱۴۰۰ 04:00
عرضم به حضورتون که این روزا عظمای فلک زده احساس درازگوشیو تجربه می‌کنه که تو گل مونده. هاهاهاها. ـ موشکاف۲۴خرداد۱۴۰۰ 04:00
ایشالا که چرخ روزگار به کامتون بچرخه که این روزا داره از رو استخونای عظما و شیخ فری و سگ و سیله‌هاشون رد ـ موشکاف۲۳خرداد۱۴۰۰ 04:00
عارضم به حضورتون که این روزا تنور انتخابات نظام سرده، هر چی هم سگ و سیله‌هاشون فوت می‌کنن و میدمن بازم نمی‌گیره ـموشکاف۲۲خرداد۱۴۰۰ 04:00
عرض کنم خدمتتون که یارو رئیسی بعد از آتیش زدن عکساش و بنرهاش و بهم ریختن بند و بساط تبلیغاتش، گفت بساطو جمع کنین ـموشکاف۲۱خرداد۱۴۰۰ 04:00
عرض کنم که دلقکای سیرک انتخابات نظام بازم افتادن به جون همدیگه و به جون نظام-موشکاف 05:00
ایشالا که چرخ روزگار واستون بچرخه که این روزا چرخ روزگار عظما رو له و لورده کرده. هاهاهاها -موشکاف۱۸خرداد۱۴۰۰ 05:00
این روزا که حال و روز عظما واویلاست! هاهاهاها. بیچارهٴ فلک زده، حتی تاب تحمل همین مناظره‌های آبکی رو هم نداره.-موشکاف۱۷خرداد۱۴۰۰ 04:00
عرض کنم خدمتتون که هر روز که می‌گذره، عظی بیشتر زانوی غم بغل میگیره که ای کاش دردسری به نام انتخابات و مناظرة انتخاباتی نبود-موشکاف۱۶خرداد۱۴۰۰ 05:00
عارضم به حضورتون که این عظمای فلک زده، از فرط گیجی و منگی دم سرنگونی، یه لگدی به شوربای نگهبانش زد-موشکاف۱۵خرداد۱۴۰۰ 05:00
رفقا! تو تعزیة انتخابات نظام یه سری مثل دائم الکاندید رضایی و مهرعلیزاده و همتی، نقش نعشو بازی می‌کنن-موشکاف۱۳خرداد۱۴۰۰ 04:00
 عرضم به حضورتون که هر دم از باغ نمایش انتخابات نظام بری می‌رسد. چاخان تر از چاخان تری می‌رسد-موشکاف ۱۲خرداد۱۴۰۰ 04:00
موشکاف :عظما با شوربای نگهبانش همه رسواییها رو به جون خرید که یه وقت دو قطبی نشه و داستان بالا نگیره،-۱۴۰۰/۳/۱۱ 05:00
اردکیان، وزیر نیروی شیخ فریو بردن به استبل نظام و کشیدن زیر اخیه که توضیح بده 05:00
موشکاف :شیخ فری تو کار مهندسی کرونایی نمایش انتخابات نظامه. داره در و تخته رو جور میکنه ۹خرداد ۱۴۰۰ 05:00
موشکاف : عظما بد بخت فلک زده پیه همه جور رسوایی رو به تن خودش مالیده ۸خرداد۱۴۰۰ 06:00
موشکاف سخنرانی عظمای فلک زده بعد از مهندسی انتخابات 06:00
05:53
موشکاف ـ تنور انتخابات توی تی وی ریش 05:24
موشکاف- قطعی آب و برق- ۳خرداد ۱۴۰۰ 05:54