هفت روی هفت

درگذشت استاد شجریان و وحشت رژیم از تجمع هموطنان – هفت روی هفت – قسمت اول و دوم 21:59
گسترش بیماری کرونا و افزایش قیمت دلار در ایران – هفت روی هفت – قسمت اول و دوم 26:37