باز گشایی سیرک مزدوران ارتجاع در اشرف ۳ تحت عنوان خانواده مجاهدین چرا ؟ 25:15
تلاش اطلاعات آخوندی برای بازگشایی سیرک مزدوران ارتجاع در اشرف۳ تحت عنوان خانواده مجاهدین 01:04
 استراتژی رژیم برای مقابله با قیام و مجاهدین -  پرونده ۲۴۲ 24:46
امداد رسانی مستخدمین خارجی رژیم در کرونای ولایت - پرونده -یکم اردیبهشت ۹۹ 22:32
واکنش اطلاعات آخوندی به روشنگری مجاهدین در باره کرونا - پرونده 23:22
نقش ارگان ها و نهاد های امنیتی در ساخت فیلم و مستند سفارشی علیه مجاهدین (قسمت آخر) - پرونده 26:36
نقش مهره های اطلاعاتی امنیتی رژیم در ساخت فیلم و سریال علیه مجاهدین - پرونده ۲۳۸ - (قسمت دوم) 24:46
نقش مهره های اطلاعاتی امنیتی رژیم در ساختن فیلم و سریال علیه مجاهدین 21:06
آمریکن هرالد تریبون، یا تریبون مستخدمین آخوندها ؟! - پرونده ۲۳۶ 25:28
اخراج ذلت بار دیپلمات تروریستهای رژیم ایران 25:22
هلاکت قاسم سلیمانی ترسیم کننده مرزهای دوست و دشمن در منطقه 26:20
فیلم ها و مستند های سفارشی حکومت آخوندی علیه مجاهدین 30:08
بلند گوی اطلاعات آخوندی موسوم به« مردم تی وی» 27:34
پرونده  ۲۲۹ 25:51
35:40
پرونده ۲۲۷-بی بی سی حرامزاده ترین نوع سانسور 35:28
پرونده -۲۲۶ ۲۵:۱۶
پرونده ۲۲۵-۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۳:0۴
پرونده ۲۲۴-۹۸۰۸۰۶ ۳۲:۴۲
تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!-قسمت ششم ۳۵:0۹